Dječji vrtić

Dječji vrtić Veseli kutak

Klanci 3, Stobreč

OIB: 96444072282

Kontakt: 021/326-200

Vlasnik: Ljubica Gale

Ravnatelj: Antonela Pjevac

O nama

Vrtić ima 5 mješovitih odgojno-obrazovnih skupina:

  • 3 skupine redovitog programa

- jedna jaslična skupina 10-satnog boravka

- dvije vrtićke skupine 10-satnog boravka

  • 2 skupine posebnog programa ranog učenja engleskog jezika

- dvije vrtićke skupine 10-satnog boravka

   UPISI u pedagošku godinu 2021./2022.

od 08.06. do 15.06.2021.

 Odgojno - obrazovni rad

Humanističko-razvojna koncepcija predstavlja stručnu podlogu u provođenju odgojno-obrazovnog rada u dječjem vrtiću. Polazište koncepcije je dijete samo po sebi, dijete koje ima svoje potrebe i prava, svoje dostojanstvo.

 „ Prema odgojnoj koncepciji dječji vrtić je poticajna sredina radosnog življenja – druženja, igre, učenja odgoja i obrazovanja djece i odraslih, a odgajatelj je voditelj i pomagač u igri i učenju i razvoju djeteta.“

 (Miljak, A. 96.)


Osnovni cilj na nivou ustanove

Cilj predškolskog odgoja i obrazovanja na nivou ustanove jest poticanje cjelovitog razvoja djeteta i kvalitete njegovog života slijedeći načela humanističko - razvojne koncepcije koja je usmjerena na dijete, njegove potrebe i interese, te uvažavanje djetetove osobnosti i njegovih razvojnih mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama.


Misija ustanove

Kreiranje poticajnog vrtićkog okruženja koje omogućuje sukonstrukciju djetetovog znanja u stalnoj interakciji s okolinom, vršnjacima, odgajateljima, roditeljima i ostalim partnerima u odgojno-obrazovnom procesu.


Strategija ustanove

Prateći suvremena kretanja u razvoju predškolskog kurikuluma nastojimo djelovati kao „VRTIĆ-DJEČJA KUĆA“, gdje djeca i odrasli aktivno djelujući zajedno uče.


Vizija ustanove

Prepoznavati i poticati dječju kompetenciju, promišljenim obogaćivanjem dječjeg iskustva koje se odvija pod utjecajem neposredne bogato stimulirajuće sredine, izazovnošću i dinamikom djetetovih aktivnosti,... kada je dijete centar od kojeg se polazi onda su njegove potrebe, prava, želje, interesi preduvijet za ostvarivanje njegovih mogućnosti kroz brojne aktivnosti kojima vješto upravlja: istražujući, pokušavajući, surađujući, kreirajući,... samo, ali i sa drugim dionicima odgojno-obrazovnog procesa... i opet, bez prestanka...rastući i razvijajući se ostavlja tragove u vremenu.

... Djeca su sjeme budućnosti
 sadi ljubav u njihova srca
i zalivaj ih mudrošću
i učenjem života.
 Dok rastu – daj im mjesto da rastu. 

(iz Indijanskog etičkog kodeksa)