Dječji vrtić

Dječji vrtić Veseli kutak

Klanci 3, Stobreč

OIB: 96444072282

Kontakt: 021/326-200

Vlasnik: Ljubica Gale

Ravnatelj: Antonela Pjevac

O nama

Vrtić ima 5 mješovitih odgojno-obrazovnih skupina:

  • 3 skupine redovitog programa

- jedna jaslična skupina 10-satnog boravka

- dvije vrtićke skupine 10-satnog boravka

  • 2 skupine posebnog programa ranog učenja engleskog jezika

- dvije vrtićke skupine 10-satnog boravka

   UPISI u pedagošku godinu 2021./2022.

od 08.06. do 15.06.2021.

Prijava korisnika

UPISI u pedagošku godinu 2021./2022.

O B A V I J E S T
o provođenju postupka upisa djece u programe jaslica i vrtića
Dječjeg vrtića „Veseli kutak“
za pedagošku godinu 2021./2022.

 

I. Postupak upisa djece za svaku pedagošku godinu provode Dječji vrtići u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica (u nastavku Dječji vrtić) isto vrijeme kada se provode upisi dječje vrtiće čiji je osnivač vlasnik Grad Split.

II. Upis se provodi za redoviti jaslički vrtićke programe, te za posebne programe Dječjeg vrtića "Veseli kutak“ u Stobreču.

  • u jasličku skupinu upisuju se djeca koja 01. rujna 2021.g. navršavaju jednu do tri godine života.
  • u vrtićke skupine upisuju se djeca koja 01. rujna 2021.g. navršavaju tri godine do polaska u školu.

III. Zahtjevi za upis djece zaprimat će se od 08. lipnja do 15. lipnja 2021. g. u vremenu od 8:00 do14:00 sati u objektu Dječjeg vrtića „Veseli kutak“ u Stobreču, Klanci 1, tel:021/326-200.

IV. Za upis djeteta/djece u Dječji vrtić, roditelj/skrbnik/udomitelj dužan je dostaviti:

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U PROGRAME JASLICA I VRTIĆA

1. Zahtjev za upis djeteta/djece u predškolsku ustanovu (obrazac Zahtjeva preuzima se na upisnom mjestu ili na web stranici Dječjeg vrtića)

2. Anketni list za roditelje (obrazac Anketi list preuzima se na upisnom mjestu ili na web stranici Dječjeg vrtića)

3. Rodni list/domovnica djeteta/djece

4. Preslike osobnih iskaznica (izvornik na uvid) ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu na području Grada Splita za oba roditelja/skrbnika/udomitelja ne starije od 3mjeseca

5. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta/djece prije upisa u Vrtić zajedno s potvrdom da je dijete uredno cijepljeno (od nadležnog liječnika - pedijatra djeteta/ djece)

PREDNOST PRI UPISU DJECE U PROGRAME JASLICA I VRTIĆA

Prednost pri upisu djece vrtiće jaslice ostvaruje se sukladno čl. 20. Zakona predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07, 94/13, 98/19) Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita broj 25, od 04. svibnja 2020.g.):

1)Pravo na upis djeteta Dječji vrtić ostvaruju roditelji/skrbnici/udomitelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području Grada Splita i čije je dijete cijepljeno sukladno pozitivnim propisima.

2)Prednost pri upisu djece u Dječji vrtić ostvaruje se sukladno članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i sukladno propisima kojima se uređuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove kojima je osnivač i vlasnik Grad Split.

3)Pravo upisa u redoviti 10-satni jaslički i 10-satne vrtićke programe ostvaruju djeca:

  • roditelja invalida domovinskog rata,
  • iz obitelji jednog zaposlenog roditelja, a drugog invalida domovinskog rata,
  • oba zaposlena roditelja/skrbnika/udomitelja
  • zaposlenog samohranog roditelja,
  • oba roditelja redoviti studenti.

4)Dječji vrtić može upisati i dijete čiji roditelji/skrbnici/udomitelji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 3., ako nakon provedenog upisnog postupka odgojno-obrazovne skupine nisu popunjene.

5)Dječji vrtić može upisati i dijete s područja drugih općina i gradova koji su dužni svojim sredstvima sufinancirati njihov boravak do iznosa pune ekonomske cijene, ako odgojno-obrazovne skupine u Dječjem vrtiću nisu popunjene djecom s upisnog područja Grada Splita.

V. Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića u roku od 15 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis djece.

VI. Podnositelj zahtjeva koji je nezadovoljan rješenjem o upisu ili rasporedu svoga djeteta može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.